Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/yedinota/public_html/class/db.class.php on line 20
Giriftzen Asım Bey | yedinota.com
 
(1852 – 26 Kasım 1929)
Bestekâr ve giriftzen. Bugün Yunanistan sınırları içinde kalan Tesalya Yenişehri’nde doğdu. Küçük yaşta, yaşadığı şehrin Mevlevîhânesi’ne kapılanarak Mesnevî ve Gülistân okudu; musiki ve ney öğrendi. On yedi yaşında İstanbul’a gelerek Mâliye Nezareti’nde çalıştı. Neyzen Sâlim Bey, Hacı Ârif Bey, Yusuf Paşa, Rif’at Bey, Zekâi Dede, Tanbûrî Ali Efendi, Medenî Aziz Efendi ve Bolâhenk Nuri Bey gibi üstadlardan musiki meşk etti. 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi’ne bölük kumandanı olarak katıldı. Savaş günlerinde Ney’e göre daha küçük boyutlu ve taşınması kolay olan Girift’e başladı. Virtüozitesiyle, yıllardır icrâ edilmeyen bu saza hayâtiyet kazandırdı ve çok sayıda öğrenci yetiştirdi. Mısır Hıdivi’nin davetiyle gittiği Kahire’den, Hac için Hicaz’a da geçti. Dönüşünde, çok sevdiği Amasya’da birkaç yıl kaldı. 1929 kışını geçirmek için geldiği İstanbul’da öldü. Türk mûsikisi repertuvarında bulunan eserlerinin sayısı, on kadarı saz eseri olmak üzere ellinin üzerindedir
Bu bestekarın eserlerinin tümünü dinlemek istermisiniz?
Tümünü Oynat