Gavsi Baykara Yenikapı Mevlevihânesi şeyhi Mehmed Celâleddin Dede’nin torunu, şeyh Mehmed Abdülbâki Baykara’nın oğludur. 24 Mart 1902 tarihinde Yenikapı Mevlevihânesi’nde doğdu. İlkokul öğreniminden sonra Davutpaşa ve Galatasaray Sultanisi ile Darülhilâfe medresesine devam ettiyse de bitiremedi. Babasının 1919 yılında ölümü üzerine aynı tekkeye şeyh oldu. 1941 yılında İstanbu Belediye Konservatuarı’nda neyzenlik yaptı; piyasada çalıştı. Derbeder bir hayat sürerek son yıllarını felçli olarak geçirdi.
15 Kasım 1967 tarihinde İstanbul’da öldü. Mûsikiyi Rauf Yekta Bey ile Ahmed Irsoy’dan öğrenimişti. Ney hocası Hakkı Dede’dir. Bilinen eserleri dört peşrev, dokuz saz semâisi, elli beş şarkıdan ibarettir.
Bu bestekarın eserlerinin tümünü dinlemek istermisiniz?
Tümünü Oynat