(1896- 18 Haziran 1984)
Drama’da doğdu. 1912 Balkan Harbi’nde âilesiyle berâber İstanbul’a göç etti ve bu yaşlarda uda başladı. Türk musikisine dâir geniş bir bilgi edinen bestekârın hocaları hakkında elimizde bir bilgi yoktur. Yunanistan, Mısır ve Suriye gibi ülkeler başta olmak üzere bir çok yabancı ülkede konserler veren bestekârın elimizde seksen civarında eseri mevcuttur.
Bu bestekarın eserlerinin tümünü dinlemek istermisiniz?
Tümünü Oynat