Cemil Altınbilek
Manisa Doğumlu ve İstanbul’da avukatlık mesleğini icra eden Cemil Altınbilek;
Mûsikî hayatına 1979 yılında, Kubbealtı Akademisi Kültür ve San’at Vakfının Mûsikî Enstitüsünde başladı, aynı yıl Kubbealtı’nda ud talebesi olduğu Hocası Udi ve Rebabi Cahit Gözkân’ın evindeki Cumartesi meşklerine ve önceleri Salı, sonraları Cuma akşamları icra edilen gelenekli fasıl gecelerine, 1999 yılında Hoca’sının vefatına kadar, yirmi yıl müddetle devam etti.
Ayrıca eş zamanlı olarak, Kubbealtı Korosunun yanı sıra, İstanbul Üniversitesi Türk Mûsikîsi Korosuna ve bilahare kurulan Kadıköy Fasl-ı Musiki Derneğinin ve Cenan Vakfı Türk Mûsikîsi Topluluğunun çalışmalarına, önceleri korist ve sonraları Udi olarak, yaklaşık on’ar yıl katıldı.
TRT Repertuvarına kabul edilmiş beste denemeleri ve mûsikî silsilesi hakkında yayınlanmış makaleleri olan Cemil Altınbilek ’in, editörlüğünü yaptığı “Hoca Cahit Gözkân’ın Mûsikî Mirası” adlı, Enderun ve Mızaka- i Hümayun geleneğinden intikal eden “Kütük” ve “Defterler”’i yayınladığı iki ciltlik çalışması Kubbealtı Neşriyatı tarafından kitaplaştırılmış, üçüncü cilt çalışması devam etmekte ve de Büyük Hocası “Ahmet Mükerrem Akıncı ve Yekta Akıncı’nın Hayatları ve Musiki Eserleri” adlı kitabı, İstanbul Fetih Cemiyeti tarafından yayınlanmış olup, halen Dost Muhitinde musiki yaşantısını sürdürmektedir.
Bu bestekarın eserlerinin tümünü dinlemek istermisiniz?
Tümünü Oynat