(1911-07.05.1999) İstanbul Fatih’de doğdu. Babası Darülfünun kimyagerlerinden Halit Bey, annesi Halide hanımdır. İlk ve orta tahsilinden sonra bir yıl devlet memuriyeti yaptı ve sonra ticarete atıldı. Babasının güzel sanatlara olan düşkünlüğünden dolayı, hat, resim ve müzikle uğraşması Cahit Bey’in de aynı sevgi ve bilgiyi almasına sebep oldu. Babasının yakın arkadaşı Tanbûri Cemil Bey’in eliyle seçtiği bir ud ile Nevres Bey’den ilk dersi aldı. 1923 yılında Ahmet Mükerrem Akıncı ile tanıştı ve kendisinden çok sayıda eser meşketti. Uddan başka, rebab, kemençe ve keman da çalan Cahit Gözkan’ın Cerrahpaşa’dan sonra Çiftehavuzlar’daki evinde devrin musikişinaslarını toplayıp yaptığı fasıllar çok ünlüdür. Kendine has okuyuş üslûbu derviş-meşreb kişiliği, nezâketi ve çelebiliği ile herkesin takdiri, saygı ve sevgisini kazanan Cahit Gözkan’ın, Sabahat, Melahat, Hâlit ve Bülend isimli dört evladı vardır. İstanbul Radyosu’nda zaman zaman saz eserleri yayınlarına katılmış olan Cahit Gözkan’ın 1952 yılından itibaren kaydettiği çok sayıda taksimden birkaç örneği elimizdeki CD’de bulacaksınız. Dikkatli dinlendiğinde zaman zaman Yorgo Bacanos, Nevres Bey ve Şerif Muhiddin Targan’ı hatırlatan bu taksimler onun bu üç üstadı kendi potasında nasıl birleştirdiğinin çok açık bir delilidir
Bu bestekarın eserlerinin tümünü dinlemek istermisiniz?
Tümünü Oynat