Sanatçıya ait henüz fotoğraf bulunmamaktadır
 
(1790 - 1835) Dede Efendi’nin öğrencisi olan ve Sermüezzin veyâ Çilingirzâde diye anılan bestekâr, zamanının kuvvetli bir hânendesi idi. Saray’da önce Çavuş, sonra da Şâkir Ağa’nın yerine Sermüezzin olmuştur. Bestekârın günümüze dört eseri ulaşmıştır.