(1765-1820) Türk bestecisi İstanbul’da doğmuştur. Yenikapı Mevlevihanesi şeyhi Ebubekir Efendinin oğludur. Arapça, Farsça, edebiyat ve müzik öğrenimini Mevlevi dergahında yapmış, Mevlevi dergahında neyzenbaşılıkta bulunmuştur. Hamamizade İsmail Dedeye ney öğreten odur. Kardeşi Ali Nutki Dedenin ölümü üzerine 1804’te Yenikapı Mevlihanesine şeyh olmuştur. Nasır takma adıyla şiir yazmıştır. İsfahan, acem buselik ve şevkitarap makamlarında ayinler bestelemiştir. TETKİK VE TAHKİK adlı kitabında Türk müziğinin makamlariyle usullerini açıklamıştır. Dilaviz, rufehza, gülrup, dildar, hisarkürdi adlarıyla beş terkip ve şirin adiyle de bir usul yaratmıştır. Arap harfleriyle yazılan bir nota şekli bulmuş (ebced) TAHRİRİYE adlı broşüründe buluşunu açıklamıştır. Bu broşüre, Selim III’ün suzidilara ayiniyle, suzidilara peşrevinin ve saz semaisinin ve Musah Ahmet Ağa’nın yazdığı suzidilara peşrevinin notalarını eklemişti. TETKİK VE TAHKİK ile TAHRİRİYE, Süleymaniye Kitaplığındadır.
Bu bestekarın eserlerinin tümünü dinlemek istermisiniz?
Tümünü Oynat