Genel Açıklama
Hacettepe Üniversitesi akademik ve İiari personelinden oluşan koromuzun kurulması; Rektörlüğümüzün 11.10.2012 tarih ve 813-4662 sayılı yazısıyla uygun görülmüş olup, koromuz 01.12.2012 tarihi itibarıyla çalışmalarına başlamıştır.

Koromuz İlk konserini 12.04.2013 tarihinde üniversitemiz M Salonu'nda gerçekleştirmiş olup; bu konserimiz çok yoğun bir ilgi görmüş ve büyük bir beğeni toplamıştır. Basının da yoğun ilgi gösterdiği bu konserimize, 30 kadar basın kuruluşu sayfalarında geniş şekilde yer vermiş ve övgüyle bahsetmişlerdir.

Müzikalite ve ilgi açısından oldukça başarılı bulunan ilk konser programından sonra, koroya olan ilgi artmış ve yeni üye olunabilmesi ancak, eski bir üyenin ayrılması ile mümkün olabilir hale gelmiştir.

Halk müziğimiz açısından; duyguların beşiği olan Anadolu’da geçmişten beri var olan Karacaoğlan’daki insan ve doğa sevgisi, Dadaloğlu’ndaki yiğitlik, kahramanlık, Yunus Emre’deki ilahi aşk, vb. olgular, bugün maalesef halkın gündeminde pek yer bulamamaktadır. Bu kapsamda bakıldığında koromuz; halk müziğimizin özüne daha uygun, dinamik, yenilikçi bir anlayışla da icra edilmesine dönük çalışmalarının yanı sıra, akademik bir yaklaşımla amatör ruhunu koruyarak bu alanda katkı vermeye çalışacaktır.

Koromuz; çalışmalarını, konservatuvarımız öğretim elemanlarından çok değerli müzik eğitimcisi Sayın Cemalettin KALENDER yönetiminde sürdürmektedir.
Çalışma Saatleri
Katılım Şartları
Şef
Cemalettin Kalender
Fotoğraflar
Videolar