Genel Açıklama
Koro; Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğüne bağlı olarak, 22Ağustos 1989 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuştur.Elazığ'da 1971 yılında kurulan Musiki Konservatuarı Derneğinin, uzun yıllar boyunca başarıyla sürdürdüğü Türk Müziği faaliyetlerinin bir sonucu olarak ilimize kazandırılan Devlet Korosunun Kurucusu, ilk Şefi ve Müdürü Naci SÖNMEZ 'dir.1990 yılında kuruluş çalışmaları, sanatçı atama işlemleri bitirilmiş, 1991 Nisan ayında da Koro; (40) Teknik kadro ve (3) İdari kadro ile çalışmalarına başlamıştır. İlk konserimiz "CUMHURİYET KONSERİ" adı altında 29 Ekim 1991 tarihinde halkımıza sunulmuştur.Sanat sezonumuz, Eylül ayında başlayıp Haziran ayı sonuna kadar devam etmektedir. Kuruluşundan beri yoğun bir çalışma programı uygulayan Koro; ciddi ve disiplinli çalışmalarıyla Elazığ' da ve çevre illerde, kültürümüzün özü olan müziğimizi icra etme,sevdirme ve yayma yolunda yurt içinde ve yurt dışında bir çok programlı konserler vermiştir. Koromuz, konser programlarında geçmiş dönem eserlerin yanı sıra, yakın tarihimiz ve günümüz bestekarlarının eserlerine de yer vermektedir.Konserlerimiz, genelde ayda iki konser olarak "Periyodik Konserler" adı altında verilmektedir. Ayrıca İlimiz Valiliği,Kolordu Komutanlığı,Elazığ Belediyesi, Fırat Üniversitesi,Polis Okulu, Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü,Defterdarlık, İl Kültür Müdürlüğü işbirliği ile yıllık program dışında, çok sayıda kitle konserleri de vermektedir. Bunun dışında "Bestekar Anma Konserleri", "Hazar Şiir Akşamları", "Harputlu Şairleri Anma Geceleri" gibi etkinlikler; Yöre Müziğimiz olan Harput Müziğine geniş yer ayırarak Mahalli Sanatçılarımızın da konuk olduğu konserler; Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Eğitim,Kü1tür ve Sanat işbirliği protokolü çerçevesinde gençlerimize Türk Müziği Eserlerini ve Enstrümanlarım sevdirmek ve tanıtmak amacıyla ilimizdeki okullarda verilen konserler; Çocuk Eğitim Evi, Harput Çocuk Yuvası, Yatılı Bölge Okulları, Rehabilitasyon Merkezinde sunulan moral eğitim konserleri; her yıl Ramazan Ayında verilen Tasavvuf Müziği Konserleri,Aralık aylarında periyodik olarak devam ettirilen "Mevlana'yı Anma" Konserleri ,Sanat Sezonu Konser Programımızı oluşturmaktadır.
Çalışma Saatleri
Katılım Şartları
Şef
Kenan Çimtay
Fotoğraflar
Videolar