Genel Açıklama
Milli kültürümüzün, dilimizle birlikte en önemli dalı olarak değerlendirilen Türk Musikisi’ni gelecek kuşaklara önemiyle paralel biçimde aktarmak; yurtiçinde ve yurtdışında en üst düzeyde icra ve temsil etmek, tanıtmak ve yaygınlaştırmak amaçlarıyla kurulduk.

15 Kasım 1975 tarihli ve 15413 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikle Kültür Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde devlet tarafından yapılandırılan ilk Türk Musikisi icra kurumu olan koromuzun İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu olan adı, 10 Ekim 2012 tarihli Bakanlar Kurulu kararının 12 Ekim 2012 tarihli ve 28439 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu olarak değiştirildi. Bu suretle koromuz, devletimizin en üst düzeyde himayesiyle onurlandırıldı.

Konya Milletvekili, tarihçi, yazar ve müzikolog Yılmaz Öztuna’nın, dönemin hükûmeti nezdinde yaptığı altyapı çalışmalarının üzerine, Prof. Nevzad Atlığ tarafından kurulan koronun ilk şefi ve ilk sanat kurulu başkanı da Atlığ’dır.
Kurulduğu tarihten itibaren Mefharet Yıldırım, Ender Ergün ve Fatih Salgar’ın şef yardımcılığı görevini üstlendikleri koro, kuruluş amaçları doğrultusunda, büyük titizlikle hazırladığı periyodik konserlerini ara vermeksizin sürdürüyor.
Kurucu şef Nevzad Atlığ’ın emekliye ayrılmasının ardından Ender Ergün tarafından yönetilen koronun şefliğine, Ağustos 2006 tarihinden itibaren Fatih Salgar; şef yardımcılığı görevine ise Birol Yayla getirilmişlerdir.Şef yardımcılığı vekilliğine 2012 yılı itibariyle,görevinden ayrılan Birol Yayla'nın yerine koro müdürü Mehmet Güntekin atanmıştır.

Verdiği konserlerin yanı sıra, kurulduğu tarihten beri TRT kurumunda tv ve radyo programları yapan koro, çok sayıda üniversitede ve akademide konserler vermekte; yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen çeşitli uluslararası festivallerde, kongrelerde ve sempozyumlarda faaliyetlerini sergilemektedir.

40 fasikülden oluşan bir nota külliyatına ek olarak, 50 civarında plak, kaset ve CD ile bir 25. Yıl Albümü-Tarihçe çalışması yayınlayan koro, Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde konserler vermiş;Almanya, Tunus, Cezayir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mısır, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Macaristan, Hindistan, Fas, Bosna, İsveç, Fransa ve Yunanistan gibi dünyanın birçok ülkesinde tam kadrosuyla, gruplar halinde veya solist sanatçılarıyla konserler, TV programları, radyo programları ve atölye çalışmaları yapmak suretiyle Türk Musikisi’ni tanıtma ve sergileme etkinliğinde bulunmuştur.

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu halen, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
Çalışma Saatleri
Katılım Şartları
Şef
M. Fatih Salgar
Erkek Üyeler
Adnan Mungan
Ârif Özgülüş
Atakan Akdaş
Aykan Özgün
Bekir Ünlüataer
Dr. Nihat Ergin
Erol Ünal
Fettah Cankurtaran
Galib Çolakoğlu
Hakan Hataylı
Hasan Gülsever
HulÛsi Yücebıyık
Mithat Özyılmazel
Münip Utandı
Muzaffer Yavuz
Nejdet Şenol
Nurullah Şahinöz
Recep Çevir
Vedat Koşar
Yıldırım Öğüt
Bayan Üyeler
Arzu Yüzlüer
Asuman Ercan
Aysel Sönmez
Belma Yamaner
Berna Salgar
Demet Gürsoy
Dilek Türkan
Ezgi Köker
Fatma Kaya
Ferahnaz Gündoğdu
Ferda Sağlam
Hande Çetinkaya
İlhan Taylan
Nurgül Göktürk
Sakine Sermin Kanbur
ŞehnÂz Rizeli
Ufuk Caba
Yüksel Dabakoğlu
Fotoğraflar
Videolar