Genel Açıklama
Koromuz, Bodrum Belediyesi Türk Musikisi Derneği çatısı altında 1993 yılında kuruldu. Bu yönüyle, bir dernek adı altında faaliyet gösteren Türkiye’deki tek koro olma özelliğine sahiptir. Koromuzun kuruluş amaçlarını şöyle sıralayabiliriz: Türk musikisinin yaşamasını ve yaşatılmasını sağlamak, Halka Türk musikisini tanıtmak, doğru icrayı göstermek, Bu çerçevede, koro üyelerini Türk musikisi konusunda eğitmek, nota ve usûl bilgilerini geliştirmek, Koro üyelerine doğru nota okumayı ve şarkıyı doğru icra etmeyi öğretmek Bodrum Belediyesi Türk Musikisi Derneği Korosu, kuruluş amaçları doğrultusunda yaptığı çalışmalar yanı sıra çeşitli faaliyetlerde de bulunmaktadır. Musiki çalışmalarımızın etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapıp, bunları yaygın hâle getirmek; kurs,seminer,panel gibi eğitim çalışmaları yapmak; boş vakitlerimizi ‘ruhun gıdası’ müzikle doldurmak; yıl sonu konserleriyle çalışmalarımızın en güzel örneklerini sanatseverlerle paylaşmak; uluslararası derneklerle bağlantı kurup, karşılıklı konserler vermek; koro olarak gezi, yemek, tiyatro, dinleti ve eğlenceli etkinlikleri paylaşmak; en önemlisi de üyelerimizin birlik ve beraberlik içinde musiki icra edebilmelerine olanak sağlamak, bu faaliyetler arasında sayılabilir.Koromuzu her yaştan ve emekliler de dahil her meslekten Türk sanat müziği sevdalısı oluşturmaktadır. Bu renkli mozaiği oluşturan bireylerin en önemli ortak özelliği; musikiye gönül vermiş olmaları, koro üyeleri ve eğitmenleriyle iyi bir ekip oluşturmaları, iyi ve kötü günde dayanışma hâlinde olup, derdi de sevinci de paylaşabilmeleridir. Kısacası koro üyeleri, dünyaya aynı pencereden bakabilen, pencereden gördüklerini musiki ile harmanlayabilen, amatör ruhlarına profesyonel disiplin anlayışını eklemleyebilen musiki sevdalılarıdır.Koromuz herkese açık olmakla birlikte koro üyeliği için önemli bir ölçüt gereklidir. Potansiyel koro üyesinde aranan ön önemli vasıf, koronun ve dolayısıyla musikinin ruhuna uygun şekilde birlik ve beraberliği bozmadan uyum içinde çalışabilme yeterliliğidir. Koromuz kurulduğundan beri her yıl daha iyi ve daha doğru icralara ulaşabilmenin çabası içindedir. Hepimizin bildiği bir şarkı, “Kimler geldi, kimler geçti” sözleriyle çok şeyi özetler. Yaşamda insanlar ve mekânlar değişir. Yönetimler değişir, eseler değişir, yerler değişir, eğitmenler değişir. Değişmeyen tek unsur, koromuzun,sönmeyen musiki ateşi ve disiplin anlayışıyla birlik, sevgi, saygı çerçevesinde çalışmalarına devam edebilmesidir. Bodrum Belediyesi Türk Musikisi Derneği Korosu, faaliyetine başladığı 1993’ten bugüne kadar sırasıyla Ergun Ertunga, Saim Gümüş, Ahmet Cemil Sangan ile çalışmıştır. Çalışmalarına 2002’denbu yana Ege Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Halil İbrahim Yüksel’le devam etmektedir. Koromuz, kuruluşundan beri çeşitli aralıklarla ve büyük özverilerle konserler verdi. Bu konserler hem koromuz üyeleri, hem de dinleyiciler için çok zevkli ve eğlenceli geçti. Titiz çalışmalar ve provalar sonrasında verdiğimiz konserlere gelen güzel ve yapıcı eleştiriler, koromuzu her geçen gün daha da disiplinli olmaya yöneltti. Bu nedenledir ki koromuz kendi kendisiyle yarışır bir yapıya kavuştu.


2014- 2015 döneminde, 14 Ekim 2014 tarihinde başlayan koro çalışmamız, 7 Temmuz 2015 tarihinde, saat 21.30'da, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde verdiğimiz konserle son buldu. Bu dönem çalışmamız, "Muhayyer Faslı" ve "Kemânî Bestekâr Cevdet Çağla' nın Eserlerinden Seçmeler" olmak üzere iki bölümden oluşmaktaydı. Geleneksel fasıl icrasına uygun olarak düzenlenen fasıl bölümümüz, müziğimizin en parlak makamlarından olan Muhayyer makamında, yine müziğimizin en maharetli bestekârlarından seçilerek hazırlanmıştı. Faslımıza eşlik eden saz sanatçıları, Ege Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın; Devlet Korosu'nun ve İzmir Radyosu'nun değerli sanatçılarıydı. Saz sanatçılarımızın da ustalıklı icralarıyla "Muhayyer faslı"mız 1940'lı yıllardaki ilk radyo fasıllarını aratmayacak nitelikteydi. Çalışmamızın ve konserimizin ikici bölümü ise müziğimizin yetiştirdiği ünlü keman sanatçılarımızdan Cevdet Çağla'ya aitti. Merhûm Cevdet Çağla, usta bir refakât sazı olmasının yanında; nağmeleri dillerde, duyguları gönüllerde yer etmiş güzel bestelerin de yaratıcısı bir sanatçımızdır. Bu sebeple onun bazıları çok da bilinmeyen nadide eserleri koromuz tarafından Türk müziği icrasına uygun olarak okunmaya çalışıldı. Yukarıda bahsi edilen uzun ve yorucu süreçte, çalışmanın her aşamasının hazırlayıcı yöneticisi olan sanat koordinatörümüz bilindiği üzere Halil İbrahim Yüksel Bey'dir. Kendisinin 2015- 2016 tarihinde koromuz için uygun göreceği repertuvarın merakı ve heyecanıyla bu yılki çalışmamızı tamamlamış bulunmaktayız.
2013- 2014 döneminde, Değerli Bestekar Erol Sayan'ın Eserlerinden oluşan Özel bir konser verdik Erol Sayan nın da teşrif ettiği konserimiz Bodrum müzikseverler tarafından coşkuyla karşılandı . Konserimiz 12 Temmuz 2014 saat 21:45 te Bodrum Kalesi Kuzey Hendeğinde gerçekleşti

2012- 2013 döneminde, kuruluşumuzun 20. yılında Sanat Yönetmenimiz Halil İbrahim Yüksel toplumun duyarlı olduğu bir konuyu çalışmamızın teması olarak belirledi "KADIN"... Koromuz - HANIM BESTEKARLAR - adı altında 13 hanım bestekarın 24 eserini Sanat Yönetmenimizin hassasiyeti olan doğru icra konusunda yoğunlaşarak çalıştı. 6 Temmuz 2013 saat 21:15 te Bodrum Kalesi Kuzey Hendeğinde yaklaşık 1500 sanatseverin ilgi beğeni ve coşkusunun doruk yaptığı bir ortamda konserimizi gerçekleştirdik

2011- 2012 döneminde, Sanat Yönetmenimiz Sayın Halil İbrahim Yüksel ile çalışmamızın 10. Yılında, 14. Yüzyıldan Cumhuriyet dönemine uzanan bir zamanda var olmuş, klasik eşsiz ışıltılı eserlerin ve Anadolu sesinden türkülerin yer aldığı bir repertuarı , Turgutlu Belediyesi Klasik Türk Müziği Korosu ile eş zamanlı sürdürdük. Birlikte BİN YILIN MİRASI adı altında, İlk konserimizi 120 kişilik koro ile 25 Haziran’ da Turgutlu’ da Irlamaz Amfi Tiyatro da, ikinci konserimizi 13 Temmuz tarihinde Bodrum Kalesinde gerçekleştirdik. İzleyiciler Klasik Türk Müziği eserlerinin köklü geçmişine, Mehterimizin coşkusuna , Tasavvuf Müziğimizin derinliğine , Anadolu’ muzun bizi biz yapan sesine tanık oldular. Müziğimizin ve Anadolu’ muzun zengin kültürel mirası sahnede hayat buldu.

2011 yılında yine tek konser yaptık; 16 Temmuz'da Kale'de... Bu konserde bestekâr Münir Nurettin Selçuk'un eserleri icrâ edildi. Konserin konuk sanatçısı Kültür Bakanlığı Klâsik Türk Mûsikisi Topluluğu ses sanatçısı Güzin Değişmez idi. Konserin sunumunu ise Reşit Çağın yaptı. Bu konserimize de oldukça büyük bir ilgi ve katılım oldu. Bu konseri Konser Videoları bölümünde izleyebilirsiniz

2010 yılında 19 Temmuz tarihinde tek konser yaptık. Konserin içeriği Sultan III. Selim ve Hammâmizâde İsmâil Dede Efendi'nineserleriydi ve Antik Tiyatro'da 3000 kişilik bir izleyici grubunun katılımı oldu. 2009 yılındaki ilk konserimiz 20 Temmuz'da Kale'de yapıldı. Konserin içeriği Selâhaddin Pınar'ın eserlerinden oluştu. Konserin konuk Sanatçısı TRT İstanbul Radyosu Ses Sanatkârı Doğan Dikmen idi. Konserin sunumunu da, Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Klâsik Türk Mûsikîsi Koro Müdürü Mehmet Güntekin yaptı.

2009 yılındaki ikinci konserimiz 14 Kasım 2009 tarihinde Bodrum Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından organize edildi ve Oasis Kültür Merkezi'nde yapıldı. Konserde Atatürk'ün sevdiği şarkılar icra edildi. 11. konserimiz, 19 Temmuz 2008’de büyük usta Sadettin Kaynak’ı anmak için gerçekleştirildi. Değerli bestekârlar Alâeddin Yavaşça ve Erol Deran,konserimizi izlemeye gelenler arasındaydı. Geceye, konser sonundaki konuşması ile bestekârımız Alâeddin Yavaşça damgasını vurdu. Bodrum gibi güzel bir turistik beldede, Türk musikisini doğru ve profesyonelce icra edip yaşattığımız için bizleri ve büyük bir özveriyle yıllardır koromuza emek veren değerli Sanat Yönetmenimiz Halil İbrahim Yüksel’i kutladı.

24 Eylül 2008’de 12. konserimizi verdik. Bu konser, Zeki Müren’i anmak üzere gerçekleştirildi. 2.000 kişinin ayakta alkışladığı konser çok beğenildi.


10. konserimiz 28 Şubat 2008’de, Muğla Ünversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 1.500 kişinin izlediği konserde yine Sezen Aksu ile birlikteydik. Koroya, tüm üniversite gençliğinin katılımı büyüleyiciydi.

9. konserimizi, 9 Temmuz 2007’de yine Bodrum Kalesi’nde verdik. Sezen Aksu'nun nostaljik eserleriyle dinleyiciler kendi geçmişlerine yolculuk yaptılar.

8. konser, 25 Kasım 2006’da gerçekleştirildi. Bu konser yalnızca bizim için değil, tüm Türk halkı için önemli, değerli ve çok özel bir konserdi. Bodrum Kaymakamı Abdullah Kalkan’ın öncülüğünde gerçekleştirilen konser, sevgili önderimiz, büyük kurtarıcımız MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN sevdiği şarkılardan oluşan bir CUMHURİYET konseriydi. Bodrum yarımadasındaki öteki korolarda yer alan koristlerin de katılımıyla kalabalık bir topluluk oluşması, Cumhuriyet’in ruhuna uygun bir atmosfer yaratılmasına katkıda bulundu. Solistlerimiz ve koristlerimiz, yaşamlarının belki de en çoşkulu, en heyecanlı konserine ses verdiler. Konserin sonunda izleyicilerin de katılımıyla 10 Yıl Marşı’nı hep bir ağızdan ayakta söyledik. Gurur, coşku, gözyaşı ve heyecanın iç içe yaşandığı bu atmosferde, Atatürk’ümüzü anlamak, bize bıraktığı ilkelere bağlı kalarak sahip çıkmak ve Cumhuriyet’imizi ne pahasına olursa olsun korumak konusunda hissettiklerimiz iç içe geçti.7. konserimizi 08 Temmuz 2006’da yine Bodrum Kalesi’nde verdik.Bu konserde büyük üstadlardan, yakın tarihte yitirdiğimiz Selahattin İçli’nin şarkılarından oluşan bir repertuara yer verdik. İçli, rahatsızlığı nedeniyle aramızda bulunamadığından, yerine TRT İstanbul Radyosu sanatçısı Melihat Gülses katıldı.

21 Ocak 2006’daki 6. konserimiz, yine sanat musikisinin seçkin eserlerinden bir karmaydı. Koromuz, 5. konserini 16 Haziran 2005’te, büyük üstadlardanAlâeddin Yavaşça’nın eserlerinden oluşan repertuvarla verdi. Bu konserin ayrı bir öneme sahip olmasının nedeni, amatör bir koro olarak, tarihî Bodrum Kalesi’nde çok daha büyük bir dinleyici kitlesinin karşısına çıkmış olmamızdı. Yavaşça, akustiği mükemmel bu tarihî atmosferde dört şarkısını icra etti; konserin son eserinde de koroya katıldı. 4. konserimizin tarihi 12 Haziran 2004’tü. Koromuz, Avni Anıl’ın katılımıyla, usta bestekârın bestelerini seslendirdi. Büyük bir beğeniyle izlenen konserde, Avni Anıl, üç eseri bizzat kendisi yönetti; ardından da koroya katılarak son şarkıya eşlik etti. 3. konserimizi 27 Aralık 2003’te, Sanat Güneşi Zeki Müren’in anısına verdik. Yönetmen Ülkü Erakalın’ın katkılarıyla gerçekleştirilen konser çok beğenildi. 15 Haziran 2003’teki 2. konserimizde, izleyicinin karşısına, sanat musikisinin unutulmaya yüz tutmuş eserlerinden oluşan bir repertuvarla çıktık. Sanat Yönetmenimiz Sayın Halil İbrahim Yüksel ile verdiğimiz 5 Nisan 2003’teki ilk konserimiz, klasik Türk musikisi eserlerinden oluşmaktaydı. Gelen sazların çoğunluğu Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı öğretim görevlileri ve öğrencileri ile TRT İzmir Radyosu sanatçılarıydı. Bu saz ekibi 11 ilâ 15 kişi arasında değişerek bütün konserlerimizde bugüne kadar koromuza eşlik etti.
Çalışma Saatleri
Çalışmalarımız genellikle hafta sonları Cuma ve/veya Cumartesi akşamları 20:00 de başlamaktadır. Her hafta çalışma gün ve saatleri web sayfamızda yayınlanmakta ve dernek yönetimi tarafından üyelerimizin GSM'lerine kısa mesaj olarak gönderilmektedir. Çalışma salonuna başlama saatinden en geç 15 dakika önce gelinmesi ve yeralınması gibi bir incelik üyelerimizden beklendiği gibi özellikle cep telefonlarının kapatılması -..sessiz duruma alınması değil...- istenmektedir. Ayrıca çalışma sırasında kesinlikle sessiz olunması çok önemlidir. ÖZELLİKLE Genel Sanat Yönetmenimiz çalışılan eserleri okurken kendisinin konsantrasyonunun bozulmaması ve kayıtların temiz yapılabilmesi için SESSİZLİK elzem olmaktadır.
Katılım Şartları
Derneğimiz Her yaş gurubundan üyeleri kabul etmektedir. Kayıt süresini kaçıran yeni üyelerimiz çalışmalarımıza katılabilirler ancak konsere çıkamazlar. Çalışmalarımız genellikle Ekim başında başlamaktadır (kesin tarihleri lütfen iletişimden dernekle iletişime geçerek öğrenin) ve çalışmalarımız Temmuz ayı başına kadar düzenli olarak devam etmektedir, Genel Sanat Yönetmeniz ve Derneğimizin genel kuralı olarak bu süreç içerisinde 3 kez mazeretsiz devam edemeyen üyelerimiz MİSAFİR - konserde yeralamama - konumuna düşmektedir
Fotoğraflar
Videolar