Genel Açıklama
TÜRK SANAT MÜZİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA

Kurum birimlerinde, Türk Sanat Müziğinin aslî özelliklerine uygun icrasını ve yayınlarda bu şekilde yer almasını sağlayıcı tedbirleri almak, kurum yayın mecralarında (Radyo, televizyon, Internet Televizyonu, IPTV...) yapılan uygulamayı denetlemek ve değerlendirmek,


Türk Sanat Müziği repertuarını geliştirici ve bu ürünlerin yayınlarda yer almasını sağlayıcı faaliyet ve araştırmalarda bulunmak, değişik nota sistemleri ile yazılmış müzik eserlerinin, bugünkü nota sistemine göre notaya yazdırılması için gerekli tedbirleri almak,


Çeşitli nedenlerle tartışmalı hale gelmiş notaları, tek tip hale getirmek; repertuara kabul edilen eserlerin notalarının yazımı ve çoğaltılması konusunda ilgili birim ile işbirliği yapmak; yayın birimlerinin nota ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda gerekli tedbirleri almak,


Gerektiğinde müzik yayınları konusunda Özel Danışma Kurulları toplanmasını Başkanlığa önermek; bu kurulların önerilerini değerlendirmek; Türk Sanat Müziği dalında görev yapacak araştırma, repertuar ve denetleme kurullarını ihtiyaca göre kurmak, bu kurulların çalışmalarını, değerlendirme kriterlerini ve konuya ilişkin diğer hususları "Esaslar" halinde düzenleyerek, Başkanlığa önermek, kurulların düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak,


Türk Sanat Müziği dalında hizmet veren, sanatçılar ile amatör toplulukların, şef ve eğiticilerin özlük hareketlerini, mesleki gelişmelerini takip etmek, bu toplulukların çalışma esaslarını hazırlayarak Başkanlığa önermek,


Türk Sanat Müziği dalında, Kurum adına çalışacak çeşitli kurulların çalışma ilkelerini tespit edip Başkanlığa önermek, bu kurulların düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak,
Çalışma Saatleri
Katılım Şartları
Fotoğraflar
Videolar