Genel Açıklama
Çankaya Belediyesi’nin çocuklar için yürüttüğü çalışmaların içinde önemli bir yeri olan 1000 Çocuk Korosu çocuklarımızın kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir.
■ Çankaya Belediyesi, sanatçı ve müzikseverlerin yetişmesinin yanı sıra çocukların sanatsal, entellektüel ve kişisel gelişimine büyük bir etki ve güce sahip olan korolara, 1000 Çocuk Korosu projesi ile gereken önemi verdiğini göstermeye çalışmaktadır.
■ Başta çocuklarımızın kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sağlamak için 2009’da kurulan 1000 Çocuk Korosu’yla çeşitli sosyal ve toplumsal amaçların da gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Çünkü yerel yönetimlerin temel hizmetleri, halka en yüksek standartlarda ulaştırmanın yanı sıra, toplumun sanatsal gelişimi için de pek çok çalışma yapması gerektiği herkesçe kabul görmekte ve tüm belediyelerden bu anlayış beklenmektedir.
Çalışma Saatleri
Katılım Şartları
1000 Çocuk Korosu, sanat danışmanından, koro şefinden, her bir koroyu çalıştıran eğitmenlerden, koroya katılan çocuklardan ve koro koordinatöründen oluşmaktadır. Korolara katılacak çocuklar genel olarak 7 – 12 yaş aralığındadır. Bu yaş aralığının, eğitimcilerin onayıyla değiştirilebilmesi mümkündür. Program, sesi sağlıklı olan tüm çocukları “koro yoluyla temel müzik eğitimi” almak için yeterli görmektedir.
■ Çankaya Belediyesi 1000 Çocuk Korolarına katılabilmek için, her dönem veya eğitim yılı başında duyurulan tarihlerde ön kayıt yaptırarak katılmak gerekir. Eğitmenler tarafından müziksel ve davranışsal hazır bulunma düzeyleri ölçülen ve gözlemlenen öğrenciler, her eğitim yılı veya dönem başında uygun görülen korolara kabul edilir.
■ Koroya katılan öğrenciler, yaş ve seviye durumlarına göre belirlenen koro sınıflarında eğitim alırlar. Koroya katılan bir üye için öğrenci ile velisi istediği ve koro eğitimcileri uygun gördüğü sürece eğitim programı süreklilik arz eder.
■ Koroya 7 yaşında katılan bir üye, ailesi ve kendi isteği ile koro eğitimcilerinin de onayını alarak 14 – 15 yaşına kadar koroda kalabilir. İlerleyen yıllarla birlikte, alttan gelen sınıflar, yaş ve düzeylerine göre birleştirilebilmekte, bu yolla benzer düzeylere sahip yeni sınıflar oluşturulabilmektedir. 15 yaşını dolduran ve koro çalışmalarını sürdürmek isteyen üyeler Gençlik Hazırlık Korolarına katılıp “müzik eğitimlerine” devam edebilirler.
Fotoğraflar
Videolar