TRT Repertuar Numarası:11653BestekarıNuman AğaSöz YazarıEnderunı VasıfMakamıRast-ı CedıdUsulüRemelFormuBeste
Notaları
Sözleri
Zannetme meyli ol gül-i alin vefayedir
Bu günkü lütfu, dün ki cefadan kinayedir
Vasıf, o şuh-i nevres ile ülfetin bu yıl
Erbab-ı aşka bir yeni çıkma hikayedir
Otomatik oynat