TRT Repertuar Numarası:11552BestekarıDenizoğlu Ali BeyMakamıŞehnaz BuselikUsulüSemaıFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Yolun bulamam
Gönlün alamam
Karşı duramam
Gönlüm alamam

Ey çare sazım
Faş etme razım
Vazgeçme lazım
Gönlüm alamam

Yandırıp nar'e
Düşürdüm zare
Varmıdır çare
Gönlüm alamam