TRT Repertuar Numarası:11158BestekarıAli Rıza Şengel (Eyyubi)MakamıBayatiarabanUsulüRaks AksağıFormuKöçekçe
Notaları
Sözleri
Yâr bağında gönül çeken bülbülün bülbülün bülbülün
Yâr bağında gönül çeken bülbülün bülbülün bülbülün
Göz yaşını gül goncası sararmış
Göz yaşını gül goncası sararmış
Gül dererken seher vakti kâkülün kâkülün
Gül dererken seher vakti kâkülün kâkülün
Bad-ı saba dağıtırmış tararmış
Bad-ı saba dağıtırmış tararmış
Otomatik oynat