TRT Repertuar Numarası:11133BestekarıDenizoğlu Ali BeyMakamıHisar BuselikUsulüAksakFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Yandım deminden ağyar elinden
Zâlim dilinden ağyar elinden
O yârla sohbet canıma minnet
Düşermi fırsat ağyar elimden

Bilmem nideyim feryâd edeyim
Kaçıp gideyim ağyar elinden
Subha dek zârım ah etmek kârım
Yamandır hâlim ağyar elinden