TRT Repertuar Numarası:11057BestekarıMedenı Aziz EfendiMakamıMahur BuselikUsulüEvferFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Yakan her dem derünüm ah nar'ı iştiyakındır
Beni düçar eden, bu hale derd-i iftirakındır
Niçin hercailik böyle senin daim merakındır
Beni düçar eden, bu hale derd-i iftirakındır

Kanıp vad-ü visale çok zamanlar intizar ettim
Rakibe lütfunu gördüm de çok ah-ü zar ettim
Düşüp sahralara aşkınla cana terk-i dar ettim
Beni düçar eden, bu hale derd-i iftirakındır