TRT Repertuar Numarası:14426BestekarıSadettin KaynakMakamıHüzzamUsulüDüyekFormuİlahi
Notaları
Sözleri
Her ne kim kişi görürse ol ana ma'bûd olur
Aşıkın mâ'budu Mevla, kendisi mes'ud olur
Masivaya meyleden aşktan cüda olur hemin
Defter-i uşşak da anın ismi na mevcud olur.