TRT Repertuar Numarası:10818BestekarıTatyos EfendiMakamıMuhayyerUsulüSengin SemaıFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Uyandı bahtım etmem artık şekva felekten
Bana vadı visal tepşir oldu o melekden
Def ettim merakı vazgeçtim ah eylemekten
Bana vadı visal tepşir oldu o melekden
Otomatik oynat