TRT Repertuar Numarası:10669BestekarıŞekerci Cemil BeyMakamıHicazUsulüAğır AksakFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Tıflı nakamın acınmaz nalevb feryadına
Hasta-i hülya peretin kim gelir imdadına
Zerreler şayan değildir afitabın yabına
Hep bütün kendi sebebdir kendinin berbadına
Otomatik oynat