TRT Repertuar Numarası:10654BestekarıAli Rıza EfendiMakamıUşşakUsulüŞarkı Devr-i RevanıFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Terk-i diyar eyler dil divane midir bilmem
Keyfiyyet-i gurbetten bi-gane midir bilmem
Sahba gibi güftarı mesteyledi uşşakı
Lal- lebi cananın peymane midir bilmem