TRT Repertuar Numarası:10636BestekarıAhenı ÇelebiMakamıNühüftUsulüYürük SemaıFormuY.S.
Notaları
Sözleri
Tenk oldu cihan ahu dili şeremden
Ey gülbünü aşub savul rehğüzerimden
İttin yerimi güncü zalamı şebi firkat
Ey şemi şeb ata sakın ahı seherimden