TRT Repertuar Numarası:10576BestekarıMedenı Aziz EfendiMakamıEvcaraUsulüDevr-i HindiFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Taliim bir dem bana yar olmadı
Derd-ü mihnetden gönül kurtulmadı
Suziş-i firkat nihayet bulmadı
Derd-ü mihnetden gönül kurtulmadı