TRT Repertuar Numarası:19047BestekarıSadettin KaynakMakamıNihavendUsulüDüyekFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Tâhir'im can Tâhir'im benim civân Tâhir'im
Bu can senin yoluna olsun kurban Tâhir'im
Bu hicrânla ben sana kavuşmadan ölürsem ah ah
Yazılsın mezârıma adım hicrân Tâhir'im
Tâhir'im can Tâhir'im benim civân Tâhir'im