TRT Repertuar Numarası:10552BestekarıTatyos EfendiMakamıMüstearUsulüTürk AksağıFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Ta'yir olunmuş güya hevası
Gelmez meşamma buy-i vefası
Nerde o halin cennet-nüması
Bitmiş bu bağın zevk-ü sefası