TRT Repertuar Numarası:10305BestekarıTatyos EfendiSöz YazarıAhmet Rasim PaşaMakamıSuzinakUsulüAğır AksakFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Suznâk-i fasl-ı aşkı söyleyim dinle yeter
Çille-i aşkı çekenler böylece feryâd eder
Dilberânın ajdı câlîdir, uyup çekme keder
Hisseyâb-ı zevk-i vuslat olmak istersen eğer
Ehl-i dil bezminde sevmekten sevilmektir hüner