TRT Repertuar Numarası:10313BestekarıŞakir AğaMakamıBuselikUsulüDüyekFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Sünbülüstan etmiş etrafı fes-i
Perçemiş baştan çıkardı herkesi
Oldu bülbüller dahi âşüftesi
Perçemin baştan çıkardı herkesi.