TRT Repertuar Numarası:10525BestekarıSadettin KaynakSöz YazarıHasan Lami GürayMakamıMuhayyer KürdıUsulüAksakFormuFantezi
Notaları
Sözleri
Şükrü Çavuş mert yürekli, sert bakışlı kahraman
Elde tüfenk, belde fişenk, nişancıdır pek yaman
Mermisini hedefine ulaştırır her zaman
Yurduna göz dikenlere dedirtmiştir el'aman
Mudanyalı Şükrü Çavuş Kahramandır Kahraman

Yavukluya veda etti tamam yirmi yaşında
Donanmaya karşı koydu iskelenin başında
Düşmanları yere serdi istiklal savaşında
Koç yiğidin menkıbesi abidesi taşında
Mudanyalı Şükrü Çavuş Kahramandır Kahraman