TRT Repertuar Numarası:14382BestekarıBekir Sıtkı SezginSöz YazarıAbdullah Efendi(Zakirzade)MakamıBayatiUsulüDurak EvferiFormuDurak
Notaları
Sözleri
Şol demdeki can çeşmime sultan göründü
Maksadıma ermek yolu asan göründü
Erdim yüce nimetlerine ol yüce rabbin
Baştan başa nem var ise canan göründü