TRT Repertuar Numarası:9361BestekarıAlaeddin YavaşcaSöz YazarıAsya DemirtaşMakamıBayatiarabanUsulüAksakFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Sen geldiğin an meclise pervanen olur dil
Nûş eyleyerek hüsnünü mestânen olur dil
Ayrıldığın an beszmimizin neş'esi kalmaz
Sûrinle perîşân deli dîvâne olur dil
Otomatik oynat