TRT Repertuar Numarası:9107BestekarıBımen ŞenMakamıHüzzamUsulüAğır AksakFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Sakladım söylemedim derdim her derdim unuttum
Sana göstermedim hicrânını kalbimde uyuttum
İncinirsin üzülürsün kırılırsın diye korktum
Seni ey gonca gülüm bir güli rânâ gibi tuttum