TRT Repertuar Numarası:9081BestekarıŞakir AğaSöz YazarıHafız-ı ŞirazıMakamıFerahnakUsulüHafifFormuKar
Notaları
Sözleri
Sâkî, be-nûr-Î bâde ber-efrûz-i câM-I mâ
Mutrib, bi-gû ki kâr-ı cihan şüd be-kâm-ı mâ