TRT Repertuar Numarası:14519BestekarıNezih UzelSöz YazarıYusuf Fahir BabaMakamıHüzzamUsulüSofyanFormuİlahi
Notaları
Sözleri
Şahım ali abaya
Erenlere aşk olsun
Meydan-ı Murtaza'ya
Girenlere aşk olsun

Meydan bir özge yerdir
Bilmek, anı hünerdir
Erkanı erenlerdir
Girenlere aşk olsun

Koç kuzulu bir koyun
Olup Deri'nden soyun
Anda Mürşit'e boyun
Verenlere aşk olsun

Bu yol inceden, ince
Kılıçtan da keskince
Mürşid nasihatince
Gidenlere aşk olsun

Tevellayı gönülden
Getirdim Fahir elden
Mürşidi can-ı dilden
Sevenlere aşk olsun
Otomatik oynat