TRT Repertuar Numarası:8910BestekarıTatyos EfendiMakamıUşşakUsulüTürk AksağıFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Ruhum musun ey rüh-i safa bahş-ı cihanın
Sensiz bulamam neş'esini ömr-i revan in
Muzlim görünür dideme gülzar-ı cihanin
Sensiz bulamam nefesini ömr-i revan in
Otomatik oynat