TRT Repertuar Numarası:8812BestekarıTatyos EfendiMakamıUşşakUsulüAğır AksakFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Rahmı yok bir yare düştüm el-aman gonca-dehen
Allah Allah bu ne hikmettir dili tahrib eden
Bulmadı ah çare Lokman bunun esbabı neden
Allah Allah bu ne hikmettir dili tahrib eden