TRT Repertuar Numarası:8701BestekarıHacı Arif BeySöz YazarıAhmet Feyzı Bey (Muallim)MakamıSuzinakUsulüCurcunaFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Pâbûsuna ermek üzre ey yâr
Hâk oldu rehinde aşık-ı zâr
Ey âşıka hasm olan cefâkâr
Maksûduna nâil olamadın mı?