TRT Repertuar Numarası:8457BestekarıRauf Yekta BeySöz YazarıYaşar Şadi BeyMakamıHicazUsulüMüsemmenFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Oldu şeb, mahmur-u zevke neşr-i feyz etmiş seher
Bezm-i alem tabında arz-ı veda eyler kamer
Afitab-ı nağmelerle karşılar hanendeler
En nihay-i vuslatındır sevdiğim bir bade ver