BestekarıÇağlar FidanSöz YazarıAdile SultanMakamıHicazUsulüFahteFormuBeste
Notaları
Sözleri
Ol güzellerden güzel aldı dil-i viranımı
Nar-ı aşkı nakş olalı yakıyor bu canımı
Bilmezem ruyundaki halet midir mutlak hayat
Can vermek istiyor dil görmesem cananımı
Otomatik oynat