TRT Repertuar Numarası:8400BestekarıHacı Sadullah AğaSöz YazarıEnderunı VasıfMakamıTahir BuselikUsulüYürük SemaıFormuY.S.
Notaları
Sözleri
O gül endâm bir al şâle bürünsün yürüsün
Ucu gönlüm gibi ardınca sürünsün yürüsün
Alub âgûa bu çağında miyânı nazenin
Saran ol servü kaddi vâsıf öğünsün yürüsün
Gel gel gel servü nâzım çâre sâzım o gülendâm bir alşâle bürünsün yürüsün