TRT Repertuar Numarası:8229BestekarıHafız Osman Efendi(Musul'lu)MakamıHüzzamUsulüAğır AksakFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Neş'e yab-ı kütfun olsun bu ser-i şuridemiz
Aç efendim sine-i billur görsün didemiz
Böyle iştir ham eder her dem dil-i gam didemiz