TRT Repertuar Numarası:18844BestekarıSadettin KaynakSöz YazarıMustafa Nafiz IrmakMakamıNihavendUsulüDüyekFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Neden uzaklaşıyor saadet aramızdan
Gönül keder taşıyor sevgili vefasızdan
(nakarat)
Eden bulur eden bulur
Dönmek olmaz aşk yoludur
Bırakıp gidersen de ne olur benim hâlim
Âhım kalır busende seni tutar melâlim
Nakarat
Aşkınla bahtiyarım gönlümün tahtı yârim
Bırakıp gitme beni ey benim şanlı yârim
Nakarat