TRT Repertuar Numarası:13259BestekarıHasan SoysalSöz YazarıMediha Şen SancakoğluMakamıNihavendUsulüDüyekFormuFantezi
Notaları
Sözleri
Nasıl candan sevdim seni
İnan artık, gel ne olur
Dargın bakıp üzme beni
Yeter artık gül ne olur

Yok mu aşka ilaç söyle
Çaresini bul ne olur
Bana hançer vurma böyle
Derde derman ol ne olur

Nakarat

Hasretine dayanacak
Güç kalmadı, bil ne olur
Gece gündüz ağlamaktan
Yaş kalmadı sil ne olur