TRT Repertuar Numarası:15465Bestekarıİsmail DemirkıranMakamıNihavendUsulüDevr-i HindiFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Nale-i dilsuzumu güş etmeyip zalim felek
Eylemişti ruz-i hicran gamı temdidini pek
Sen eğer insanını istersen itmam eylemem
Ey şeb-i vuslat açılma ta sabah-ül haşre dek