TRT Repertuar Numarası:7842BestekarıŞekerci Cemil BeyMakamıUşşakUsulüAğır AksakFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Nâ-ümidi aşka doktor var mı tıbbın çâresi
Neyle ârâm eyler uşşakın dil-i âvâresi
Hançeremden çek cehennem tâşınî beyûdedir
Hançer-î ebrûy dildârın çiğêrde yâresi