TRT Repertuar Numarası:7694BestekarıŞakir AğaMakamıFerahnakUsulüÇenber (Ağır)FormuBeste
Notaları
Sözleri
Meyl eder bu hüsn ile kim görse ey gül-fem seni
Taze sünbül-zare döndürmüş siyeh perçem seni
Bi-misil bir hüsne maliksin ki, ey kaşı hilal
Birbirine gösterir çün mah-ı nev-alem seni
Otomatik oynat