TRT Repertuar Numarası:7635BestekarıBımen ŞenMakamıHicazkarUsulüAğır AksakFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Mest-i, cam-ı vuslatın hicr ile mahmur olmasın
Gördüğünden kimseler alemde Mechur olmasın
Kendi mahmur olup dilşad-ı, azad-ı nasaz
Düşmanım mahzuni düşman ile mesrur olmasın