TRT Repertuar Numarası:14290BestekarıAli Aşkı Bey(Beylikcizade)Söz YazarıHakkıMakamıDügahUsulüDüyekFormuİlahi
Notaları
Sözleri
Meftun edeli bendesini şahid-i levlak
Aldı beni sevda
Kıldı ser-i pür-dudumu ah rize-i fetrak
Bir kakül-i rana
Ref etse ne gam aşkı kamu vehm ü hayali
Bu alem-i dilden
Ateş düşe bir yerde kalır mı hüsn haşaki
Labüd eder efgan
Ey şahid-i gayb al elini HAKKI zarın
Öldürme gamınla
Cellad-ı gamın eylemeden menzilini hak
Kıl lutf ile ihya