TRT Repertuar Numarası:7506BestekarıRifat AyaydınSöz YazarıMustafa Nafiz IrmakMakamıNihavendUsulüAksakFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Maziye karışmış sararan günleri andım
Birden acı bir hisle tutuşmuş gibi yandım
Ruhumda beyaz bir gecenin neşesi varken
Bir damla yaşın zehrini içtim oyalandım