TRT Repertuar Numarası:7359BestekarıSultan III.Selim (İlhamı)Söz YazarıEnderunı VasıfMakamıŞevkutarabUsulüAksak SemaıFormuAğır Semai
Notaları
Sözleri
La'l-i can bahşını sun bezmde ey şuh emelim
Geçemem bus-i lebinden emelimdir emelim
Vasfa sarmağa gayetle sarıldı sevdam
Saran olmaz diyeli ol gül-ı al ince belim